ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC สมุทรปราการ > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน สมุทรปราการ > ทรัพยากร-ความรู้
ทรัพยากร-ความรู้ เป็นที่จัดเก็บ กรณีตัวอย่างการเยี่ยมบ้าน ,แบบฟอร์ม, แนวทาง,วิธีปฏิบัติต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการปฏิบัติงาน.  

» Subcategories:

 
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบประเมิน ADL และ MRS ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
แบบประเมิน PPS
ผลการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน รพ.สต.
» ห้วข้ออื่น
ความรู้วิชาการ
คู่มือการใช้งาน coc
วิธีปักหมุดหลังคาเรือนคนไข้
คู่มือ coc สำหรับ รพช. รพท
ประกาศทั่วไป
คู่มือการส่งผู้ป่วยเข้าโปรแกรม coc.spk
 
 

» เรื่องในหมวดนี้:

 

ยังไม่มีเรื่องในหมวดนี้

 

» เรื่องยอดนิยม: เข้าชม
 
» เรื่องเพิ่มเข้ามาใหม่: วันที่เพิ่มเข้า
 

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811