ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC สมุทรปราการ > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน สมุทรปราการ > ทรัพยากร-ความรู้
» พื้นที่: แบบฟอร์มต่างๆ  (Go back)

» เรื่องในหมวดนี้:

 
แบบประเมิน PPS Article rated 5.0/5.0
แบบประเมินระดับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง  (Palliative  Performance Scal...
แบบประเมิน ADL และ MRS ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Article rated 5.0/5.0
แบบประเมินการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
แบบประเมินการเยี่ยม Home Visit Case CAPD Article rated 5.0/5.0
1
ใบตอบกลับติดตามเยี่ยม ผ่าตัดเต้านม Article rated 5.0/5.0
2
ใบตอบกลับผลการติดตามเยี่ยม เด็กแรกคลอดน้ำหนักน้อย Article rated 5.0/5.0
3
ใบตอบกลับผลการติดตามเยี่ยมAsthma Article rated 5.0/5.0
4
ผลการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยOrthopidic Article rated 5.0/5.0
5
ผลการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน รพ.สต. Article rated 5.0/5.0
6
 

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811