ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC สมุทรปราการ > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน สมุทรปราการ > ทรัพยากร-ความรู้

คู่มือการส่งผู้ป่วยเข้าโปรแกรม coc.spk

เนื้อหา

คู่มือการส่งผู้ป่วยเข้าโปรแกรม coc.spk  จาก web  และ Hosxp

เอกสารแนบ:
คู่มือการส่งผู้ป่วยเข้าโปรแกรม-coc.pdf คู่มือการส่งผู้ป่วยเข้าโปรแกรม-coc.pdf

 
เนื้อหานี้ มีประโยชน์หรือไม่? yes / no
รายละเอียด
เรื่อง ID: 101
พื้นที่ Case: ประกาศทั่วไป
วันที่เพิ่มเข้า: 20/02/2019 15:47:04
เข้าชม: 85
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (4)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811