ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC สมุทรปราการ > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน สมุทรปราการ > ทรัพยากร-ความรู้

แบบประเมิน ADL และ MRS ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

เนื้อหา

แบบประเมินการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

เอกสารแนบ:
แบบประเมิน-การทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง.pdf แบบประเมิน-การทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง.pdf

 
เนื้อหานี้ มีประโยชน์หรือไม่? yes / no
รายละเอียด
เรื่อง ID: 100
พื้นที่ Case: แบบฟอร์มต่างๆ
วันที่เพิ่มเข้า: 20/02/2019 15:13:52
เข้าชม: 129
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (3)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811