ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC สมุทรปราการ > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน สมุทรปราการ > ทรัพยากร-ความรู้

ผลการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน รพ.สต.

เนื้อหา

6

เอกสารแนบ:
ผลการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน-รพ.สต..docx ผลการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน-รพ.สต..docx

 
เนื้อหานี้ มีประโยชน์หรือไม่? yes / no
รายละเอียด
เรื่อง ID: 107
พื้นที่ Case: แบบฟอร์มต่างๆ
วันที่เพิ่มเข้า: 27/05/2020 12:46:51
เข้าชม: 74
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (2)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811