ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC สมุทรปราการ > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน สมุทรปราการ > ทรัพยากร-ความรู้

แบบประเมิน PPS

เนื้อหา

แบบประเมินระดับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง  (Palliative  Performance Scale)

เอกสารแนบ:
แบบประเมินระดับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง.pdf แบบประเมินระดับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง.pdf

 
เนื้อหานี้ มีประโยชน์หรือไม่? yes / no
รายละเอียด
เรื่อง ID: 99
พื้นที่ Case: แบบฟอร์มต่างๆ
วันที่เพิ่มเข้า: 20/02/2019 15:08:02
เข้าชม: 88
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (3)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811